Zapletena vprašanja o neplodnosti

(Foto: Shutterstock)

Psiha je še kako pomembna

Čeprav je malo prepričljivih znanstvenih dokazov, da je neplodnost pri nekaterih parih posledica psiholoških dejavnikov, je neovrgljivo dejstvo, da stres lahko povzroči neplodnost.


Kaj sploh vemo o neplodnosti duševnega izvora?

V medicini običajno vse, česar ni možno razložiti z dognanji eksaktne znanosti, uvrstijo na področje psihologije. To še posebno velja na področje neplodnosti. Ta naj bi prizadela približno deset odstotkov parov, od tega pri od 10 do 20 odstotkih ne najdejo očitnega medicinskega vzroka.

Mit o magični moči psihologije, ki naj bi pojasnila pojav neplodnosti v primerih, ko je medicinska znanost nemočna, kot tudi ta, da lahko pomaga pri reševanju tako občutljivega vprašanja, temelji na dveh resničnih dejstvih:
  • izguba menstruacije pri ženskah, ki so bile zaprte v koncentracijskih taboriščih,
  • dokaj pogosta zanositev, nedolgo po posvojitvi otroka.
Prvi primer je možno razložiti s potrebo ženske, da svoj biološki obstoj ohrani tudi s prekinitvijo izgube krvi v razmerah zmanjšanega vnosa hrane. Drugi primer, ko pari, ki so se dolga leta trudili za naraščaj, kmalu po posvojitvi spočnejo lastnega otroka, pa velja za dokaz, da obstaja neplodnost duševnega izvora. Ta pojav razlagajo z dejstvom, da posvojitev otroka zmanjša napetost, ki so jo povzročila mešana čustva do materinstva, strah pred odgovornostjo …

Nasprotna stališča …

… po drugi strani kažejo, da ni povezave med izkušnjo materinstva in »koncem neplodnosti«: izkušnja materinstva je namreč v nekaterih primerih samo predhoden dogodek, ki bi se zgodil v vsakem primeru − prej ali slej. Drugi terapevti pa pravijo: pari bolje doživljajo psihološki poseg zdravnikov v obliki sporočila, da ni možnosti ozdravljenja ali da je ta zelo majhna, kot pa negotovost glede napovedi.


Cena monogamije?

Ali zares obstaja psihosomatska motnja, ki ima za posledico neplodnost, ne da bi bila pri paru prisotna telesna poškodba ali motnja v delovanja organov za razmnoževanje?

Mnogi avtorji so raziskovali vlogo dejavnikov, ki lahko poslabšajo plodnost zaradi dražljajev s katere koli ravni spolnih organov: iz vagine, kar povzroči kemične spremembe, ki uničujejo spermatozoide na materničnem vratu, zaradi najbolj čudnega, skoraj protinaravnega mehanizma »protimaterinskega« orgazma, med katerim vrsta krčev izloči vso spermo z materničnega vratu, zaradi česar ženska ne more zanositi.Novejše raziskave kažejo, da v krvi normalnih žensk obstajajo protispermatična protitelesa. Takšna nekompatibilnost pri ljudeh, ki jo rejec živali reši z menjavo samca, je najbrž cena monogamije.
Članek se nadaljuje »


Peter Topić

Peter Topić univ. dipl. soc. del., TAP, CSAT zasvojenost s seksualnostjo, seksualna anoreksija, druge nekemične zasvojenosti, čustveni incest

Postavi vprašanje

Peter Preskar

Peter Preskar dr. med. spec. oftalmolog

Vsi Viva strokovnjaki