Vabljeni na mednarodno strokovno konferenco Zdravje starostnikov

  • ponedeljek, 06. avgust 2018

Staranje in zdravje starostnikov zaradi populacijskih trendov po vsem svetu postaja čedalje bolj prioritetni cilj snovalcev zdravstvenih politik kot tudi izvajalcev zdravstvene oskrbe. Prav zato so to temo izbrali za osrednjo rdečo nit mednarodne konference, ki bo septembra v Portorožu. Fakulteta za vede o zdravju v sodelovanju s Splošno bolnišnico Izola tako vse zainteresirane zdravstvene delavce vabi na mednarodno strokovno konferenco Zdravje starostnikov, ki bo 21. septembra s pričetkom ob 8.30 uri, v Grand hotelu Portorož.

Konferenca je namenjena strokovnjakom iz prakse, raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in študentom, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem zdravja oziroma se njihovo delo dotika problematike zdravja starejših.

S konferenco Zdravje starostnikov želi Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem opozoriti na zdravstvene izzive in probleme čedalje številčnejše starejše populacije, predstaviti aktualne študije na tem področju in nove pristope, ki se uporabljajo v praksi.

Vsebinsko se bo program osredotočil na zmanjševanje oziroma odpravljanje dejavnikov tveganja ter krepitev zdravja starejših, in sicer v petih vsebinskih sklopih:
  • psiho-socialni vidiki prilagajanja na staranje,
  • problemi in izzivi v prehrani starostnikov,
  • starostnikom prilagojene IKT rešitve in storitve,
  • starostnik – okolje ter
  • telesna (ne)aktivnost in njen pomen za zdravje starostnikov.

Vpogled v aktualne trende na omenjenih področjih bodo podali uveljavljeni domači in tuji strokovnjaki s področja preventive in promocije zdravja starejše populacije iz Slovenije in tujine, med njimi prof. dr. Mirjam Pijnappels (Vrije University Amsterdam, Nizozemska), prof. dr. Mark L. Latash (Pennsylvania State University, ZDA), prof. dr. Antonio Musarò (Sapienza University of Rome, Italija), prof. dr. Luboš Sobotka (Charles University of Prague, Češka), dr. Sofia von Humboldt (ISPA Instituto Universitário Lisbon, Portugalska) ter številni drugi.


Prijave na konferenco sprejemajo do 20. avgusta 2018, in sicer preko konferenčne spletne strani http://www.healthconference.fvz.upr.si/ (gumb »Prijava«).
Več informacij na elektronskem naslovu conference@fvz.upr.si ter telefonskih številkah (05) 662 64 77, (05) 662 64 82.
Galerija