Kako lahko ajurveda obogati razumevanje zdravja in bolezni znotraj sodobne medicine?

Biljana Dušič, dr. med., svetovalka za ajurvedo
Biljana Dušič, dr. med., svetovalka za ajurvedo (Foto: Grega Žunič)

V okviru Festivala celostnega zdravja Dao Yah 2017 v Cankarjevem domu v Ljubljani smo 3. februarja organizirali okroglo mizo za strokovno in drugo zainteresirano javnost o tem, kako lahko tradicionalna indijska medicina ajurveda obogati razumevanje zdravja in bolezni znotraj sodobne medicine. Povod za ta pogovor je bilo med drugim tudi dejstvo, da je Švica že leta 2009 sprejela ajurvedo in nekatere druge metode komplementarnega zdravljenja v javni sistem zdravstva.

Okrogla miza, na kateri so sodelovali Helena Gantar Štular, dr. med., spec. psihiatrije, Saša Staparski Dobravec, dr. med., spec. radiologije, mag. Tjaša Šubic, dr. med., spec. interne medicine, ki so že zaključili vsaj dva semestra ajurvedskih vsebin, ter Biljana Dušić, dr. med., svetovalka ajurvedske medicine, je odprla prepotreben dialog v Sloveniji o področjih, kjer bi lahko poznavanje ajurvedske medicine zdravniku praktiku odprlo dodatne in uporabne vpoglede pri obravnavi pacientov.

Ajurveda je medicinski sistem, ki ga v Indiji poučujejo v obliki 6-letnega študija ali tradicionalno z neposrednim prenašanjem znanja z učitelja na učenca. Tudi v ajurvedi so veje, ki bi jih šolska medicina poimenovala specializacije: splošna medicina, kirurgija, pediatrija, ginekologija in porodništvo, psihiatrija, farmakologija …

Ajurvedski pogled na življenje ter preprečevanje in zdravljenje bolezni je nekoliko širši. Na osnovi tega pogleda postavi ajurveda kot temelj fiziologije tri fluide, ki jih poimenuje vata, pitta in kapha, temelj anatomije pa je učenje o tkivih telesa (ki je popolnoma drugačen od koncepta v naši šolski medicini). Eden od uporabnih vidikov ajurvedske medicine, s katerim smo odprli dialog in razmišljanja, je prepoznavanje šestih razvojnih faz bolezni, od katerih se prva začne vedno kot blago neravnovesje znotraj prebavnega trakta. In šele peta faza razvoja bolezni (od šestih) je faza polno izražene klinične slike, ko so za šolsko medicino izpolnjeni vsi kriteriji, da stanje obravnava kot bolezen in začne z zdravljenjem. Ajurveda pa pozna pristope, s katerimi bi zdravniki lahko pomagali pacientu že v fazi, ko imajo bolniki težave, a se bolezen po šolski medicini ni v celoti izrazila.

Po tem uvodu so vsi trije zdravniki, Helena Gantar Štular, Saša Staparski Dobravec in mag. Tjaša Šubic, navedli konkretne primere, v katerih jim je ajurveda v pomoč pri delu s pacienti. Predvsem vsi trije vidijo potencial v ajurvedskih nasvetih za posamezniku prilagojeno prehrano in druge prakse zdravega življenjskega sloga za tiste paciente, ki so tudi sami visoko motivirani za spremembo življenjskega sloga. Ti nasveti bi namreč lahko pomagali do boljše prognoze in krajšega (ali bistveno milejšega) procesa zdravljenja. Ob tem je mag. Šubic dodala še, da s pomočjo znanja ajurvede postanejo težko razložljivi poteki bolezni bolj predvidljivi in jasni.

V odprtem dialogu so vsi poudarili, da ima ajurveda zagotovo potencial, s katerim bi lahko izboljšali terapevtski odnos med zdravnikom in bolnikom. Zdravniki ga vidijo predvsem v naboru dodatnih znanj in ukrepov, s katerimi bi lahko pomagali svojim pacientom, ko šolska medicina nima ustrezne rešitve, bolniki pa kot rešitev za bolj individualno in celostno obravnavo, ki jo v ordinacijah pogosto pogrešajo.

Da bi lahko prepoznali potencial ajurvede znotraj sodobne medicine, bi bilo nujno zdravnikom in študentom medicine omogočiti fakultativno izobraževanje o ajurvedi. S tem bi odprli dodatne možnosti prepoznavanja in lajšanja težav bolnikov, ki po šolski medicini še niso razvite do stadija klinične slike bolezni, obogatili bi nabor preventivnih ukrepov za zdravje, predvsem pa povečali razgledanost pri delu z bolniki, ki si želijo tudi komplementarne oblike zdravljenja in si o njih želijo odkrito spregovoriti s svojim zdravnikom.

Marjan Berginc

Marjan Berginc dr. med. spec. družinske medicine

Boštjan Kersnič

Boštjan Kersnič dr. med. spec. nefrolog

Vsi Viva strokovnjaki