Kaj je projekt Venus

Pri gradnji in vzdrževanju mest bi uporabljali obnovljive vire energije, proizvodnja pa bi temeljila na ra?unalniško vodenih procesih in bi potekala avtomatsko.
Pri gradnji in vzdrževanju mest bi uporabljali obnovljive vire energije, proizvodnja pa bi temeljila na ra?unalniško vodenih procesih in bi potekala avtomatsko.

Projekt Venus je načrt alternativnega razvoja človeške civilizacije, ki temelji na skrbi za človeka in okolje. To je svet, v katerem ne bi bilo vojn, revščine in lakote, marveč blaginja za vse. Za to je potreben nov družbeni sistem, drugačen od vseh, ki so kdaj obstajali. Izhajal bi iz znanosti in tehnologije ter vodil v miroljubno in trajnostno globalno civilizacijo, v kateri bi ljudje lahko živeli dlje, bolj zdravo in polno. Merilo za uspeh bi bilo izpolnjevanje lastnih stremljenj, ne pa pridobivanje bogastva, lastnine ali moči.  Oče projekta Venus je štiriindevetdesetletni Jacque Fresco, futurist, izumitelj in oblikovalec, ki je to svojo drzno idejo v okviru svetovne turneje predstavil tudi v Sloveniji.Cilji projekta Venus

 • ohranjanje svetovnih virov in razglasitev vseh virov za skupno dediščino,
 • preseganje umetno ustvarjenih meja, ki ločujejo ljudi,
 • razvoj od gospodarstva, ki temelji na denarnem sistemu, do gospodarstva, ki temelji na virih,
 • obnova in vrnitev naravnega okolja v najboljše možno stanje,
 • takšno preoblikovanje mest, prometnih sistemov, kmetijstva in industrije, da bodo energetsko učinkoviti, čisti in da bodo služili potrebam vseh ljudi,
 •  razvoj proti kibernetični družbi, ki bi prerasla potrebo po lokalnih, nacionalnih in nadnacionalnih oblikah vladanja,
 • izmenjava in prenos novih tehnologij v korist vseh ljudi,
 • uporaba čistih in obnovljivih virov energije, kot so vetrna energija, sončna energija, geotermalna energija, plimovanje …
 • uporaba najkakovostnejših izdelkov za korist vseh ljudi,
 • izvedba študij vplivov pred vsakim velikim projektom,
 • spodbujanje ustvarjalnosti in konstruktivnih podvigov,
 • pomoč pri stabilizaciji svetovne populacije z izobraževanjem in prostovoljnim nadziranjem rojstev, s čimer bi se približali nosilni zmogljivosti Zemlje,
 • preraščanje nacionalizma, fanatizma in predsodkov z izobraževanjem,
 • odprava vsakršnega elitizma,
 • izboljšanje komunikacije v šolah, tako da bi bila jezik ter izobraževanje relevantna za razmere in svet, ki nas obdaja,
 • razvoj metodologij z uporabo podrobnega raziskovanja, ne pa naključnih mnenj,
 • ljudem ne dajati le najnujnejšega za preživetje, pač pa izzive, ki spodbujajo mišljenje, s poudarkom na tem, da smo različni,
 • ljudi intelektualno in čustveno pripraviti na možne spremembe, ki so pred nami.

Utopija?

Načrt takšne alternativne družbene ureditve za marsikoga pomeni utopijo: družbo, v kateri so vse dobrine dostopne vsem in v kateri vsakdo lahko razvije svoje potenciale ter sledi svojim željam. Zagovorniki projekta pravijo, da takšen novi svet ni utopija, saj gre za vizijo dosegljivih ciljev, do katerih lahko pridemo z obstoječim znanjem. Projekt tudi ni napoved prihodnosti, marveč le možnost – alternativa, ki se lahko zgodi, odvisna pa je od odločitev, ki jih sprejemamo zdaj.
Članek se nadaljuje »


Galerija

Pri gradnji in vzdrževanju mest bi uporabljali obnovljive vire energije, proizvodnja pa bi temeljila na ra?unalniško vodenih procesih in bi potekala avtomatsko.

Prototipno, samooskrbno mesto prihodnosti, zgrajeno v krožni obliki.

Domovanja prihodnosti na kopnem ali vodi, zgrajena z najnovejše tehnologijo, bi bila potresno in požarno varna, varna pred hurikani ter energetsko u?inkovita.

Arhitektura in gradnja stanovanj je v prihodnosti lahko prilagojena posamezniku. Strukturni elementi bodo fleksibilnejši, skladni in razporejeni tako, da služijo željam posameznika. V naprej zgrajeni modularni domovi so lahko postavljeni kjerkoli.

Vodna mesta so lahko dom milijonom ljudem in rešitev za današnjo prenaseljenost. Taka mesta bi vzdrževala ekološko ravnovesje vodnih sistemov, služila kot oceanografske univerze, podvodne farme, za nabiranje rudnin …

Lara Pezdir Podbregar

Lara Pezdir Podbregar mag.farm. P3 Professional licenciran svetovalec

Postavi vprašanje

Vojko Kanič

prim. doc. dr. Vojko Kanič dr. med. spec. kardiologije, vaskularne in interne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki