Hipnoterapija

»Strahovi pred hipnozo, da bi denimo ostali v hipnotičnem stanju in se iz njega ne bi mogli vrniti, so odveč. Hipnotični trans je zelo sproščeno stanje, v katerem se naš zavestni um umiri, zaradi česar smo bolj odprti za pozitivne sugestije, ki jih daje hipnoterapevt,« poudarja Asja Širovnik.
»Strahovi pred hipnozo, da bi denimo ostali v hipnotičnem stanju in se iz njega ne bi mogli vrniti, so odveč. Hipnotični trans je zelo sproščeno stanje, v katerem se naš zavestni um umiri, zaradi česar smo bolj odprti za pozitivne sugestije, ki jih daje hipnoterapevt,« poudarja Asja Širovnik. (Foto: Urban Celjak)

Že po naravni poti vsak dan preživimo nekaj časa v hipnotičnem stanju. V tem stanju naravne hipnoze, v katero preidejo naši možgani, kadar denimo sanjarimo, se um sprošča in otresa vsakodnevnega stresa, saj sicer ne bi preživeli. Naša podzavest je lahko ključ do zdravja in uspeha. Na podzavest pa lahko vplivamo prav s hipnoterapijo, kajti hipnoza se je izkazala kot dragoceno orodje v zdravilstvu in psihoterapiji.

Kako deluje podzavest in kako si lahko z vplivanjem nanjo izboljšamo življenje, smo se pogovarjali s hipnoterapevtko Asjo Širovnik. Za pridobitev diplome iz hipnoterapije se je šolala na Novi Zelandiji, ta program pa ji je ponudil odgovore na vprašanja, ki so se ji zastavljala med magistrskim študijem psihoanalize v Bostonu.

Kako deluje hipnoterapija?

Da lahko človek deluje s polno močjo, potrebuje neobremenjeno podzavest. Ob pomoči hipnoterapije in samohipnoze je to preprosto in hitro dosegljivo, na osnovi svojih izkušenj pravi Asja Širovnik. Hipnoterapija je proces, pri katerem se v sproščenem stanju povežemo s svojim nezavednim in ob pomoči hipnoterapevta dosegamo pozitivne spremembe. Hipnotični trans je stanje, v katerem hipnoterapevt zaobide zavestni kritični um, kar omogoči neposredno ukvarjanje s podzavestjo.

Medicinska hipnoza ni področje, ki ga pokriva Asja Širovnik – ta je kot komplementarni program namenjena medicini in zdravnikom, ki jo uporabljajo pri zdravljenju psihosomatskih bolezni. Hipnoterapija pa je delo, ki ga hipnoterapevt opravlja v sodelovanju s klientom: z njo se razkrivajo nezavedni vzorci, ki vplivajo na naše vedenje in s tem tudi na življenje. Pri hipnoterapiji se v sproščenem stanju povežemo s podzavestjo, odkrivamo nezavedne vedenjske vzorce in vzroke za njihov nastanek, nato pa jih z ustreznimi metodami predrugačimo in se jih osvobodimo.

Definicija pravi, da je hipnoza spremenjeno stanje zavesti. Ko ste v hipnozi, so možgani v alfa stanju. Hipnos pomeni spanje, sproščeno stanje, v katerem zavestni um »zaspi«; s hipnozo lahko vstopamo v podzavest. Da dosežemo želeno spremembo, navadno zadošča že en sam obisk pri hipnoterapevtu, včasih pa je pri raziskovanju podzavesti, njenih zapisov in vzorcev ter nezavednih prepričanj potreben intenzivnejši pristop. Pri hipnoterapiji je ključno, da se naučimo sprostiti in povezati s seboj, vstopiti v svojo notranjost in si ustvariti stanje, ki pozitivno vpliva na nas in na naše življenje nasploh. Ob pomoči hipnoterapije lahko postanemo srečna, zdrava, optimistična in celostna osebnost.

Podzavest je močnejša kot zavest

Podzavest deluje štiriindvajset ur na dan, sedem dni v tednu. To je inteligenten sistem, ki deluje zunaj zavestnega oziroma pod zavestno ravnjo naše zavesti. Zavestni um je ustvarjalen, ki lahko ustvari pozitivno sugestijo, medtem ko nezavedni um sugestijo sprejme in jo doda v zakladnico spominov, ki se polni vse življenja, nato pa deluje po tem navodilu. Nezavedni um je dobeseden, vsako sugestijo, ki uspešno prispe vanj, sprejme kot resnično, nato pa na tej osnovi tudi deluje.

Nezavedni um skrbi, da lahko brez razmišljanja (torej brez zavestnega napora) opravljamo marsikatero naučeno opravilo ali pa sledimo kaki navadi. Ko se denimo naučimo voziti avto, igrati tenis, zavezati vezalke ali govoriti kak jezik, pojasnjuje sogovornica, pri opravljanju tega opravila ne potrebujemo več zavestnega napora: ne razmišljamo, v katero prestavo moramo dati prestaviti, da bomo pospešili vožnjo, ampak to storimo brez razmišljanja, mehansko, z mislimi (zavestnega uma) pa smo lahko nekje drugje.

Podzavest vpliva na naše obnašanje, saj le-to izhaja iz ustaljenih prepričanj in vzorcev, ki so zasidrani globoko v nezavednem. Nekatere od teh navad so lahko dobre, denimo večerno čiščenje zob ali zdrav življenjski slog, nekatere pa slabe, denimo kajenje. Nezavedno ne ocenjuje programov, ki jih prejema, marveč jih preprosto sprejme, ko pa jih ponotranjimo, podobno kot programi, delujejo samodejno iz nezavednega.

Podzavest je močnejša od zavestnega uma, hkrati pa pomembno vpliva na nas. Dr. Bruce Lipton je v svoji knjigi Biologija prepričanj zapisal: »Podzavest je milijonkrat močnejša od zavesti, ko gre za zmožnost predelave nevroloških procesov, in če so želje zavestnega uma v konfliktu z nezavednim umom, kdo mislite, da bo zmagal, zavest ali podzavest?«
Članek se nadaljuje »