Prvi kongres integrativne medicine

(Foto: Shutterstock)

Pred kratkim je Združenje za integrativno medicino Slovenije v tovarni MIK v Vojniku organiziralo 1. slovenski kongres integrativne medicine z mednarodno udeležbo. Udeležilo se ga je preko 200 obiskovalcev, na njem pa so predavali zdravniki, ki se zavzemajo za sodelovanje klasične in komplementarne medicine, zdravilci, farmacevti ...  Nedvomno je bil  letošnji 23. november  pomemben dan za razvoj slovenske medicine, saj je bil v korist pacientov storjen velik korak pri povezovanju klasične in alternativne medicine.

foto Bruno Sedevčič

Kongres je uradno otvorila Dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr. med, ki je ob tej priložnosti razmišljala o integrativni medicini in sprejemanju drugačnosti v dobro človeštva. Med drugim je osvetlila tudi odnos med  pristaši in nasprotniki komplementarne in alternativne medicine med zdravniki. Ta je, kot ugotavlja, uradno precej polariziran, neuradno pa med njima obstaja sodelovanje, saj nekateri zelo znani zdravniki uporabljajo metode komplementarne in alternativne medicine. Čebaškova je opozorila tudi na kršenje zakona o pacientovih pravicah, saj se dogaja, da nekateri zdravniki zavrnejo pacienta, če se ta zdravi pri neki obliki komplementarne, alternativne medicine. Sama osebno vidi integrativno medicino kot most med šolsko medicino in komplementarno in alternativno medicino. »In predvsem kot jamstvo pacientom, ki se želijo obravnavati po šolski medicini in po kamu. In predvsem kot možnost združevanja znanja in izkušenj v dobro človeštva.«

Integrativna medicina v EU

O položaju integrativne medicine v Evropi in pri nas je spregovoril prim. prof.dr. Zmago Turk, predsednik Združenja za integrativno medicino Slovenije.  Med drugim je pojasnil,  »da vse, kar lahko znanstveno dokažemo, v medicini ne pomaga vedno, pogosto pa pomaga tisto, kar znanstveno ni dokazljivo, vendar je uporabno in pogosto tudi pomaga.«

Povedal je, da Slovensko združenje integrativne medicine deluje eno leto in je član evropskega združenja integrativne medicine in je tudi soorganizator naslednjega kongresa integrativne medicine evropskega združenja v Beogradu. Na področju integrativne medicine je bogata tudi publicistična dejavnost. V Evropi in ZDA izhaja s tega področja okoli 70 posameznih revij. V njih objavljajo ugledni avtorji z najvišjo medicinsko izobrazbo. Danes so po svetu ustanovljeni inštituti za integrativno medicino skoraj pri vseh najbolj uglednih medicinskih fakultetah.

Osvetlil je tudi razloge, zakaj se ljudje po pomoč raje zatekajo h alternativnim zdravilcem kot h klasični medicini. To so depersonifikacija osebnosti, kemikalizacija terapije, agresivnost šolske medicine na določenih primerih, visoki stroški in slaba organizacija zdravstvenega sistema. »Z razvojem informatike, zapisovanjem administracije, uvajanjem registra, pacienti postanejo številke, postanejo diagnoza, postanejo register, terapevtom samim pa je določeno sedem ali osem minut v različnih ambulantah, da se lahko s pacientom pogovorijo. Osebnost sama po sebi se izgublja znotraj takih pregledov ...« 

Zmago Turk je še povedal, da se Združenje za integrativno medicino med drugim zavzema tudi zato, da se metode komplementarne in alternativne medicine raziskujejo in uvedejo v sodobno šolsko medicino. V praksi med izobraževalnimi ustanovami tudi že najdemo kakšen svetel primer, ki je odprl vrata bolj na široko tudi alternativnim vsebinam. Tako so na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani po besedah magistra farmacije Sama Krefta, predstojnika za farmacevtsko biologijo, ki predava tudi izbirni predmet zdravila v alternativni medicini, že korak bližje integrativni medicini, saj študentje poleg vseh znanstveno dokazanih metod uradne medicine poslušajo tudi predavanja  o alternativni medicini.

Samo Kreft  je v svojem prispevku opozoril na pasti  znanstvenih dokazov, ki so objektivni in po znanstvenih kriterijih dobri, ni pa nujno, da so vedno relevantni in prenosljivi v prakso. Navedel je nekaj praktičnih primerov o tem, kaj se dogaja, ko se postavlja umetno mejo med tem, kar je uradno znanstveno dokazano, in tem, kar ni znanstveno dokazano in sodi pod alternativno,  integrativno, komplementarno. Samo Kreft je tudi član odbora za zdravila rastlinskega izvora in sodeluje z evropsko agencijo za zdravila rastlinskega izvora in slovensko agencijo za zdravila.

Pri problematiki uvrščanja zdravil je izpostavil naslednjo dilemo: »Pri zdravilih rastlinskega izvora je zakonodaja predvidela dve skupini zdravil: ena so tista, ki imajo znanstveno dokazane učinke, druga pa so tista, katerih učinki so dokazani s tradicijo, s kliničnimi izkušnjami, ampak brez objektivnih znastvenih študij, ali pa vsaj ne dovolj kvalitetnih. V tem odboru v Londonu se odločamo, kam bodo uvrstili zdravilo, v katero skupino, v tradicionalno skupino ali v skupino z znanstveno dokazanimi učinki. In pri tem naletimo na težave, ker se sprašujemo ali bomo neko majhno klinično študijo bolj cenili kot dolgoletne dokumentirane klinične izkušnje. Ko moramo uvrstiti rastlino v eno ali drugo skupino, imamo rastlino, ki ima za določene namene znanstveno dokazane učinke, za določene pa ne. Tak primer je, denimo, arnika ...«

Anketa o alternativi

Bruno Sedevčič  je predstavil najnovejše izsledke ankete, v kateri je raziskoval, kakšna je uporaba komplementarnih alternativnih metod v Sloveniji. Anketiranih je bilo malo več kot 250 ljudi. 84 odstotkov vseh anketirancev ve, kaj so komplementarne oziroma alternativne metode medicine; 76,8 odstotka jih je v preteklosti že uporabljalo. Približno 42,6 odstotka je odpravilo težave v celoti, delno pa 42,6 odstotka.

Med najbolj pogosto uporabljenimi komplementarnimi metodami so bioresonanca, homeopatija, akupunktura, bioenergija ... Več kot polovica anketirancev je zadovoljna s temi oblikami zdravljenja. Med najpogostejšimi razlogi zakaj, so poiskali pomoč pri alternativni medicini, so anketiranci navedli odgovor, ker so želeli poskusiti vse, da le pomaga pri težavi. Kar 70 odstotkov o tem ni seznanilo svojega lečečega zdravnika. Najpogostejše pojasnilo o tem, zakaj ga niso obvestili o tem, je bilo 'ker je to popolnoma moja osebna stvar.'

Skoraj 80 odstotkov bi alternativno medicino  priporočalo tudi bližnjim. 70 odstotkov je pritrdilo, da pozna nekoga, ki mu je alternativna medicina pomagala. Zanimivo je, da so anketiranci podobno ocenili delo uradne in neuradne medicine. 45 odstotkov anketirancev odstotkov je že uporabljalo homeopatske pripravke. Velika večina se je zdravila samo v Sloveniji. 40 odstotkov jih zaupa slovenskemu zdravstvu. Pri kroničnih glavobolih bi 24 odstotkov poiskalo pomoč pri alternativnih metodah.

Statistični podatki o odstotkih zdravljenja z alternativnimi metodami medicine v Sloveniji so različni, segajo od 40 do 80 odstotkov. A dejstvo je, dase vse večji odstotek prebivalstva zdravi mimo uradnega zdravstvenega sistema, zato se v Združenju za inegrativno medicino zavedajo, da je zagotavljanje kakovostnih strokovnih storitev zelo pomembno. 

Integrativna medicina, ki povezuje tradicionalno, komplementarno in uradno medicino, zahteva preverjanje rezultatov uspeha s sodobnimi znanstvenimi metodami. Na kongresu  je več  udeležencev predstavilo konkretne rezultate komplementarnega zdravljenja z metodami, kot so bioresonanca, apimedicina, eftanje, joga smeha, Bachova cvetna zdravila ... V okviru tradicionalnih medicin so predstavili ajurvedo in akupunkturo ter tradicionalno kitajsko medicino, dva prispevka sta obravnavala homeopatijo in antropozofsko medicino, eden pa prehranska dopolnila. V okviru tako imenovane 'body-mind medicine' so predavatelji govorili o hipnozi v medicini, telesnem, psihosocialnem in duhovnem zdravljenju z zdravilnimi rastlinami in zniževanje visokega krvnega tlaka s transcendentalno meditacijo in drugimi metodami. Pri manualni medicini pa so predstavili tudi manualne tehnike. Vsi navzoči so bili tudi povabljeni, da se včlanijo v Združenje, ki jih bo uvrstilo v posamezne sekcije.

Sprejem resolucije

Na koncu kongresa so udeleženci sprejeli sledečo resolucijo: »Integrativna medicina v Sloveniji se bo ravnala po doktrinah medicinske znanosti, ki jih je sprejela Svetovna zdravstvena organizacija in po standardih Evropske unije. Posamezne komplementarne metode se bodo prenašale v slovenski zdravstveni  sistem postopoma in preverjale po dogovorjenih kliničnih smereh šolske medicine. Združenje za  integrativno medicino se bo vključilo v proces strokovne presoje in pridobivanja licenc na Ministrstvu za zdravje RS. V sekcijah  bo podpiralo raziskovalne projekte tako doma kot po svetu predvsem v evropski skupnosti. Posebej bomo podprli projekte, ki raziskujejo vpliv okolja, prehrane in gibanja na človeško zdravje. Združenje za integrativno medicino podpira razvoj sistemskega izobraževanja tako terapevtov kot tudi uporabnikov na področju celostnega pristopa do zdravja v skladu z znanstvenimi metodami zdravstvenih ved in medicine. Posebej podpira organizacijo post diplomskega študija na področju holističnega in integrativnega pristopa v medicini in podpiramo akreditacijo post diplomskega študija zdravstvenih ved  Alme Mater Europea, Evropski Center Maribor, ki je zastavljen znanstveno, interdisciplinarno in mednarodno primerljivo.«


Marjan Berginc

Marjan Berginc dr. med. spec. splošne medicine

Nastja Lazar

Nastja Lazar dr. med. spec. dermatovenerologije

Vsi Viva strokovnjaki