Portal Viva za optimalno delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate z njihovo uporabo?


Strinjam se     Več o piškotkih »

Skrij
< >
 

 

A- A A+

Nagradna igra Kdaj bo slavnostna podelitev priznanj Moj zdravnik 2019?


PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE Kdaj bo slavnostna podelitev priznanj Moj zdravnik 2019?

Splošne določbe
Organizator nagradne igre » Kdaj bo slavnostna podelitev priznanj Moj zdravnik 2019?«
je podjetje VANEMA, Storitve d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 15, 1410 Zagorje, Slovenija. Nagradna igra poteka od 7. 3. 2019 do vključno 17. 3. 2019 na družabnem omrežju Facebook, na naslovu Facebook strani Viva Portal https://www.facebook.com/viva.si/. Nagradna igra ni nikakor sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, objavi in zbira organizator nagradne igre.
Pogoji sodelovanja v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18 let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati tisti, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi ožji družinski člani.

Potek nagradne igre
Nagradna igra poteka na časovnici Facebook strani Viva Portal. V nagradni igri sodelujejo vsi obiskovalci strani https://www.facebook.com/viva.si/. Sodelujoči na časovnici dotične Facebook strani, odgovorijo na vprašanje: Kdaj bo slavnostna podelitev priznanj Moj zdravnik 2019?

Namen nagradne igre
Promocija akcije Moj zdravnik 2019.

Nagrade
4- krat po dve vstopnici za slavnostno podelitev priznanj Moj zdravnik 2019, ki bo 4. 4. 2019 v Lutkovnem gledališču Ljubljana.

Dobitniki nagrade
Izmed vseh pravilnih odgovorov, bomo izžrebali štiri. Žrebanje nagradne igre bo potekalo v ponedeljek, 18. 3. 2019 do 12. ure v prostorih VANEMA, Storitve d.o.o, Viva revija za boljše življenje, Litostrojska 52, Ljubljana. Izžrebanci bodo objavljeni na Facebook strani  https://www.facebook.com/viva.si/ in sicer z imenom in priimkom oz. s svojimi Facebook prijavnimi podatki.

Izročitev nagrade
Nagrajenec bo pozvan, da na zasebno sporočilo Facebook strani Viva Portal pošlje sporočilo z imenom, priimkom in naslovom, na katerega bo organizator nagradne igre odgovoril s potrditvijo prejema podatkov in z nadaljnjimi pisnimi navodili za prevzem nagrade. Nagrajenec je organizatorju dolžan v roku 7 dni po tem, ko se je organizatorju že odzval na obvestilo, da je bil izžreban v nagradni igri, posredovati vse ustrezne dokumente za prevzem nagrade, sicer se šteje, da se nagradi odpoveduje. V kolikor nagrajenec organizatorju igre posreduje nepopolno izpolnjene zahtevane podatke v časovnem roku se prav tako šteje, da se nagrajenec nagradi odpoveduje in le-ta ostane nepodeljena. V kolikor je nagrajenec mladoletna oseba, bodo zahtevani še dodatni podatki, ki se jih potrebuje za izpolnjevanje pogojev o prevzemu nagrade (soglasje zakonitega zastopnika mladoletne osebe, da v imenu mladoletne osebe prevzame nagrado, ki ga za nagrajenca izpolnijo in podpišejo starši, oziroma njegovi zakoniti zastopniki).

Nagrade ni možno zamenjati za denar oz. drugo blago. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Zaradi brezplačnega sodelovanja v nagradni igri ni možno uveljavljati niti finančnih niti drugih zahtevkov sodelujočih do organizatorja. Nagrade niso izplačljive v gotovini prav tako zanje ni možno zahtevati nadomestila.

Formalnosti za predajo nagrade se rešujejo posamično z nagrajencem. Organizator ne odgovarja za pravilnost prejetih podatkov s strani nagrajencev zaradi prevzema nagrade. Vrednost nagrade ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

Izključitev iz nagradne igre
V primeru kršitve navedenih pogojev o sodelovanju v nagradni igri si organizator pridržuje pravico, da izključi te osebe iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre. Tudi sodelovanje preko lažnih Facebook profilov, društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami ni dovoljeno. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade ali zahtevajo nazaj že izplačane oz. izročene nagrade.

Izključitev odgovornosti
Organizator v nobenem primeru ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi sodelujočemu nastala zaradi udeležbe v nagradni igri ali v primeru nedosegljivosti strežnika, razen če je organizator škodo povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti. Nadalje organizator ne odgovarja za kakršne koli tehnične napake, predvsem izpade omrežja, elektronike ali računalnikov. Organizator je odgovoren samo za škodo, ki bi nastala naklepno ali zaradi hude malomarnosti ali s hudo kršitvijo pogodbenih obveznosti. Navedeno ne velja za škodo nastalo v primeru smrti, telesnih poškodb ali poslabšanja zdravja.

Predčasna prekinitev nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico preklicati ali prekiniti nagradno igro kadar koli brez vnaprejšnjega opozorila in navedbe razlogov. Organizator se še posebej poslužuje te možnosti, če zaradi tehničnih razlogov (npr. virusi v računalniškem sistemu, manipulacije ali napake v strojni opremi in/ ali programski opremi) ali iz pravnih razlogov pravilno izvajanje igre ni mogoče zagotoviti. V primeru, da se prekine igra zaradi kršitve s strani udeleženca, lahko organizator od udeleženca, ki je škodo povzročil, zahteva nadomestilo za nastalo škodo.

Varovanje osebnih podatkov

Sodelovanje udeleženca v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da organizator igre hrani podatke udeleženca in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bo organizator te igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam niti Facebook-u.

Ljubljana, 7. 3. 2019

Vam je članek všeč?


Dodajte svoj komentar

Komentiranje člankov je omogočeno le prijavljenim uporabnikom.

Prijavite se v portal ali se brezplačno registrirajte.