Portal Viva za optimalno delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate z njihovo uporabo?


Strinjam se     Več o piškotkih »

Skrij
< >
 

 

A- A A+

Pogoji nagradne igre Tuina masaža

(Foto: Shutterstock)

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Organizator nagradne igre je podjetje VANEMA, storitve d.o.o., C. Borisa Kidriča, 1410 Zagorje, Slovenija – Viva, revija za boljše življenje v sodelovanju s podjetjem TKM, Maša Maruša Cvelbar, s.p., (Center za tradicionalno kitajsko medicino).
KDAJ POTEKA NAGRADNA IGRA
Nagradna igra poteka od nedelje, 4. 6. 2017 do vključno sobote, 10. 6. 2017 na spletni strani www.viva.si in na strani Viva.si na Facebooku ter Facebook.com/revija.viva

NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je promocija tuina masaže v Centru tradicionalne kitajske medicine.

NAGRADE
3 x tuina masaža (3 x bon za koriščenje masaže). Vrednost posamezne nagrade je 50 eur. Nagrado podarja podjetje TKM, Maša Maruša Cvelbar, s.p.

KDO LAHKO SODELUJE
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetjih VANEMA, Storitve d.o.o. in TKM, Maša Maruša Cvelbar, s.p.

KAKO POTEKA NAGRADNA IGRA
V nagradni igri sodelujejo vsi obiskovalci portala Viva.si in obiskovalci Facebook strani Viva revija ter Viva - portala za zdravo življenje na Fecebooku, ki odgovorijo na nagradno vprašanje Kaj pomeni beseda tuina? Odgovor pošljejo na e-naslov info@viva.si.

DOBITNIKI NAGRADE
Med vsemi pravilnimi odgovori bomo izžrebali tri nagrajence, ki so na odgovor odgovorili pravilno. Žrebanje bo potekalo v ponedeljek, 12. 6. 2017 do 15.00 ure, v prostorih uredništva Viva, revije za boljše življenje, Litostrojska 52, Ljubljana. Nagrajenci bodo najkasneje 14. 6. 2017 do 20.00 ure objavljeni z imenom in priimkom in krajem bivanja na novicah na portalu Viva.si, obveščeni pa bodo tudi po e-pošti. Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in kraja bivanja na omenjeni spletni strani ter v elektronskih sporočilih organizatorja, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Seznam nagrajencev v fizični obliki hrani Viva, revija za boljše življenje, Litostrojska 52, Ljubljana /Vanema storitve, d.o.o. Za prevzem nagrade so nagrajenci dolžni v roku 10 dneh dneh, po obvestilu, da so nagrajenci, sporočiti davčno številko in naslov, sicer jim nagrade ne bo mogoče izročiti. Nagrajenci bodo po navadni pošti prejeli nagrado (bon za koriščenje masaže).

DRUGE DOLOČBE
Pogoj za pridobitev nagrad je, da se udeleženci strinjajo s pravili nagradne igre. Uporabnik, ki pravilno odgovori na nagradno vprašanje, sodeluje v nagradni igri. Posameznik lahko samo enkrat sodeluje v nagradni igri. S tem se sodelujoči zaveže, da se v celoti strinja s pravili. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora udeležence obvestiti prek medijev. Organizator v tem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih, povezanih z nagradno igro oziroma uporabo pravil, je dokončna in velja za vse udeležence.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. V skladu z navedenim se sodelujoči, ki so v skladu s temi Pogoji sodelovanja obveščeni o prejemu nagrade, strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odstavek 35. člena ZDavP-2 organizatorju nagradne akcije posredovali naslednje podatke: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko ter davčno izpostavo. Dobitniki nagrad se strinjajo, da bodo posredovati omenjene podatke podjetju Vanema Storitve d.o.o., najkasneje v 10 desetih dneh od prejema obvestila o nagradi, in sicer pred prevzemom nagrade. Organizator bo od podeljene nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z določili ZDoh-2 in ZDavP-2. Če nagrajenec zahtevanih podatkov organizatorju ne posreduje v predvidenem roku, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti do nagrajenca.


PRAVILA NAGRADNE IGRE IN KJE JIH NAJTI
Pravila nagradne igre so v integralni (pisni) obliki dostopna pri organizatorju nagradne igre (Viva, revija za boljše življenje, Litostrojska 52, 1000 Ljubljana) in na spletni strani www.viva.si.

KDO IN KJE HRANI SEZNAM NAGRAJENCEV
Seznam nagrajencev hrani Viva, revija za boljše življenje, Litostrojska 52, 1000 Ljubljana Ljubljana (VANEMA storitve d.o.o.)

UPORABA IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
VANEMA storitve d.o.o. (v nadaljevanju upravljavec) bo podatke, ki jih pridobi od sodelujočih v nagradni igri TUINA MASAŽA, uporabljal za namene izvedbe nagradne igre, obveščanje nagrajencev o rezultatih žreba, objave nagrajencev nagrad na spletni strani www.viva.si, komuniciranje s sodelujočimi v zvezi z izvedbo akcije, statistične in tržne analize ter segmentacijo uporabnikov ter pošiljanje oglasnega gradiva oziroma sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni podatki se hranijo :
e - poštni naslov trajno oziroma do preklica s strani imetnika;
ime in priimek trajno, in sicer zaradi potreb po personaliziranem pošiljanju elektronskih sporočil po podelitvi nagrad;
naslov, davčna številka in davčna izpostava pa 5 let od podelitve nagrade oziroma kolikor je potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Po preteku roka hrambe lahko upravljavec podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

Upravljavec podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:
potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
dati informacijo o metodah obdelave podatkov.

Upravljavec na spletnem mestu www.viva.si uporablja piškotke (cookies), ki pa se uporabljajo izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradne akcije in ne omogočajo identifikacije posameznika.

PREKLIC SODELOVANJA
Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev (preklic) registracije in sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev kupec zahteva s poslanim elektronskim sporočilom na naslov info@viva.si. V primeru, da sodelujoči želi biti v času magradne igre ali kadarkoli pozneje izbrisan iz baze prejemnikov elektronskih sporočil podjetja VANEMA, storitve d.o.o., lahko kadarkoli to zahtevo sporoči na info@viva.si.

REŠEVANJE PRITOŽB
Vse pritožbe sodelujočih rešuje organizator nagradne igre oziroma pristojna komisija organizatorja. Organizator se zavezuje, da bo posamezno pritožbo obravnaval v čim krajšem času in o ugotovitvah obvestil sodelujočega. Komisija si pridržuje iz nagradne akcije izključiti kateregakoli sodelujočega, za katerega obstaja utemeljen sum, da je ravnal v nasprotju s Pogoji sodelovanja.

UPORABA OSEBNIH PODATKOV
VANEMA, Storitve d.o.o. kot upravljalec vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Upravljalec zbirke podatkov, obdeluje zbrane osebne podatke za namene: statistične obdelave podatkov, raziskave trga, obveščanja o ponudbah, novostih in ugodnostih, ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, mobitel in drugo. Navedene podatke lahko VANEMA, Storitve d.o.o. obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki podatkov, ter lahko od upravljalca zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov. VANEMA, Storitve d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 15, 1410 Zagorje ob Savi.

Ljubljana, 30. 5. 2017

Vam je članek všeč?


Dodajte svoj komentar

Komentiranje člankov je omogočeno le prijavljenim uporabnikom.

Prijavite se v portal ali se brezplačno registrirajte.