Portal Viva za optimalno delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate z njihovo uporabo?


Strinjam se     Več o piškotkih »

Skrij
< >
 

 

A- A A+

Pogoji sodelovanja v akciji Moj zdravnik 2017


ORGANIZATOR AKCIJE
Organizator akcije MOJ ZDRAVNIK 2017 je podjetje Vanema, Storitve, d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 15, 1410 Zagorje, Slovenija.

Pogoji sodelovanja v akciji MOJ ZDRAVNIK 2017 so v integralni (pisni) obliki dostopna pri organizatorju nagradne igre, podjetju, in sicer na naslovu Vanema, Storitve, d.o.o., Revija Viva, Litostrojska 52, 1000 Ljubljana ter na spletni strani www.viva.si.
NAMEN AKCIJE
Namen akcije je osveščanje ljudi o pomenu zdravniškega poklica in dobrega odnosa med zdravnikom in pacientom.

KDO LAHKO SODELUJE

V akciji lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V akciji ne morejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne akcije ter njihovi ožji družinski člani. V akciji ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Vanema, Storitve, d.o.o.

POTEK GLASOVANJA

Posameznik ali posameznica lahko samo enkrat glasuje za:
 • Mojega družinskega zdravnika,
 • Mojega ginekologa,
 • Mojega pediatra,
 • Mojega onkologa,
 • Mojega specialista (na sekundarni in terciarni ravni),
 • Mojega zobozdravnika.

POTEK AKCIJE

Akcija poteka od 2. januarja 2016 do 18. marca 2017. Prijave za sodelovanje v akciji podjetje Vanema, Storitve, d.o.o. sprejema v času od 2. januarja 2016 do vključno 18. marca 2017, do 24. ure.

Glasuje se lahko:

 • na spletni strani www.viva.si,
 • z glasovnico, objavljeno v reviji Viva,
 • s klici v posebne oddaje radijskih postaj,
 • s kuponi z letakov, ki smo jih razdelili po vsej Sloveniji (v čakalnicah zdravstvenih domov, zdravniških ordinacijah in poslovalnicah AS),
 • s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 13 44,
 • s kuponi, objavljenimi v lokalnih časopisih.

Zdravnik ali zdravnica, ki mu/ji boste namenili največ glasov, bo prejel/-a laskavi naslov Moj zdravnik 2017.

Za uspešno glasovanje je pomembno, da so na glasovnico, ki je mogoče najti v reviji Viva, kuponih ali na spletni strani www.viva.si, pravilno vpisani zahtevani osebni podatki, v zato predvidena mesta na glasovnici, v skladu z navodili, ki so priložena glasovnici.

Z dnem 19. marca 2017 bo ob predvideni uri zbiranje glasov zaključeno.

UPORABA IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vanema, Storitve, d.o.o. (v nadaljevanju upravljavec) bo podatke, ki jih pridobi od sodelujočih v nagradni akciji MOJ ZDRAVNIK 2017, uporabljal za namene izvedbe akcije, obveščanje nagrajencev o rezultatih izbora komisije in žreba, objave nagrajencev nagrad na spletni strani www.viva.si, komuniciranje s sodelujočimi v zvezi z izvedbo akcije, statistične in tržne analize ter segmentacijo uporabnikov ter pošiljanje oglasnega gradiva oziroma sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.


UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Vanema, Storitve, d.o.o kot upravljalec vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Upravljalec zbirke podatkov, obdeluje zbrane osebne podatke za namene: statistične obdelave podatkov, raziskave trga, obveščanja o ponudbah, novostih in ugodnostih, ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, mobitel in drugo. Navedene podatke lahko Vanema, Storitve, d.o.o obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki podatkov, ter lahko od upravljalca zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov. Vanema, Storitve, d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 15, 1410 Zagorje ob Savi.

Pridobljeni podatki se hranijo :
e - poštni naslov trajno oziroma do preklica s strani imetnika; ime in priimek trajno, in sicer zaradi potreb po personaliziranem pošiljanju elektronskih sporočil
Po preteku roka hrambe lahko upravljavec podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

Upravljavec podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:
 • potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave podatkov.

Upravljavec na spletnem mestu www.viva.si uporablja piškotke (cookies), ki pa se uporabljajo izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradne akcije in ne omogočajo identifikacije posameznika.

PREKLIC SODELOVANJA
Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev (preklic) registracije in sodelovanja v akciji. Odstranitev kupec zahteva s poslanim elektronskim sporočilom na naslov viva@studio-moderna.com. V primeru, da sodelujoči želi biti v času akcije ali kadarkoli pozneje izbrisan iz baze prejemnikov elektronskih sporočil podjetja Vanema, Storitve, d.o.o., lahko kadarkoli to zahtevo sporoči na viva@studio-moderna.com.

REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe sodelujočih rešuje organizator akcije oziroma pristojna komisija organizatorja. Organizator se zavezuje, da bo posamezno pritožbo obravnaval v čim krajšem času in o ugotovitvah obvestil sodelujočega. Komisija si pridržuje iz nagradne akcije izključiti kateregakoli sodelujočega, za katerega obstaja utemeljen sum, da je ravnal v nasprotju s Pogoji sodelovanja.

SPREMEMBE PRAVIL IN POGOJEV SODELOVANJA
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade ter za sodelujoče, ki z izpolnitvijo prijavnice priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Za tolmačenje posameznih določb Pogojev sodelovanja je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve pravil Pogojev sodelovanja lahko komisija razveljavi nagradno akcijo kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. Organizator lahko spremeni pogoje sodelovanja tudi v primeru, če to zahtevajo vzroki tehnične narave, komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Organizator vsako spremembo objavi na spletni strani www.viva.si.

Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni akciji: 2.1.2017

Vam je članek všeč?


Dodajte svoj komentar

Komentiranje člankov je omogočeno le prijavljenim uporabnikom.

Prijavite se v portal ali se brezplačno registrirajte.