Joj, te domače naloge

Redno opravljanje domačih nalog povečuje otrokovo samostojnost, omogoča sprotno utrjevanje in zapomnitev ter zapolnjuje vrzeli v znanju.
Redno opravljanje domačih nalog povečuje otrokovo samostojnost, omogoča sprotno utrjevanje in zapomnitev ter zapolnjuje vrzeli v znanju. (Foto: Shutterstock)

Začetek šole pomeni tudi nov ciklus obveznosti, ki sodijo k šolskemu delu. Ena od dnevnih obvez so domače naloge. Učitelji vztrajajo, da so pomembne za učni napredek, učenci in starši pa zaradi njihovega obsega pogosto protestirajo. Zadnje velja zlasti za starše, ki z otroki vse pogosteje preživljajo cele popoldneve ob nalogah, ki naj bi bile primarno obveznost otrok. Kaj pa pravi stroka?

Tina Kolar, mag. specialne in rehabilitacijske pedagogike iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, nam je pojasnila, da imajo domače naloge pomembno izobraževalno in vzgojno funkcijo. Z njimi učenci ponavljajo in utrjujejo znanje, zaradi česar si bolje zapomnijo učno snov. Domače naloge učencu, učitelju in staršem dajo tudi povratno informacijo o učenčevem razumevanju učne snovi in njegovem napredovanju.

Vestno opravljanje domačih nalog učencem omogoča, da razvijejo navade rednega in sistematičnega dela, veščine organizacije in časovnega načrtovanja, krepijo vztrajnost, natančnost in odgovornost do dela. Posredno se pri otrocih ustvarja občutek lastne kompetentnosti in samozaupanja.


Je bolje doma ali v šoli?

Izraz »domača naloga« sam po sebi namiguje, da gre za delo v domačem okolju. A ker je večina otrok vsaj v nižjih razredih osnovne šole v podaljšanem bivanju, starši večinoma želijo, da jih otrok naredi tam. Kaj je torej bolje? Kot pravi sogovornica, kraj pisanja nalog ni pomemben, dokler je učencu zagotovljen primeren in miren prostor ter krajši, približno polurni odmor med poukom in časom za opravljanje domačih nalog. Je pa res, da se otroci med podaljšanim bivanjem vključujejo v različne interesne dejavnosti, zaradi česar jim lahko zmanjka časa za dokončanje nalog.

»Mi predlagamo, da dokončajo domače naloge takoj, ko pridejo domov, in se šele potem, ko dokončajo nalogo, pregledajo učno snov in pripravijo šolsko torbo za naslednji dan, posvetijo drugim dejavnostim – televizija, računalnik in podobno. Med opravljanjem domačih nalog so pomembni krajši odmori (ne več kot 10 minut), ki so namenjeni sproščanju, pitju vode in gibalnim vajam.«


Vloga učiteljev

Kot še dodaja Tina Kolar, je pri domačih nalogah zelo pomembna tudi učiteljeva vloga. Ni dovolj, da učitelj pove, katere naloge je treba narediti. »Pomembno je, da učitelji med poukom domačim nalogam namenijo dovolj časa oziroma pozornosti. Skupaj z učenci naj gredo skozi navodila in preverijo, ali jih otroci razumejo. Domače naloge morajo biti tudi primerno časovno odmerjene – v nižjih razredih (prva triada osnovne šole) naj dnevno ne zahtevajo več kot eno uro domačega dela. Učenci druge triade naj dnevno zanje ne porabijo več kot uro in pol, učenci zadnje triade pa ne več kot dve uri na dan. Pri načrtovanju domačih nalog je pomembno misliti tudi na njihovo diferenciacijo tako po obsegu kot po težavnosti.«


Redno preverjanje


Pomemben dejavnik za dvig motivacije pri opravljanju domačih nalog je po sogovorničinih besedah tudi redna in kakovostna povratna informacija. Učitelj naj pri naslednji uri naloge preveri. »Tako učitelji zbirajo informacije, kako učenci razumejo snov in katere vsebine je dobro še ponoviti in dodatno razložiti. In hkrati so tudi evalvacija dela učitelja pri ugotavljanju, ali so učenci dojeli, razumeli učno vsebino. Poleg tega z redno in kakovostno povratno informacijo učenci dobijo vpogled v svoje razumevanje učne snovi in v učinkovitost uporabljenih učnih strategij.«


Za otroke ali za starše?


Vse prepogosto lahko slišimo pritožbe staršev, da že v drugo hodijo v šolo in so pri šolskem delu vključeni prav toliko kot otroci. Popoldneve preživljajo ob zvezkih in knjigah ter poučujejo svojega otroka. Koliko je normalno in sprejemljivo, da starši sodelujejo pri procesu šolskega dela? Po besedah Tine Kolar domače naloge staršem dajejo možnost za vključevanje v otrokov šolski proces. »Vloga staršev je pri mlajših otrocih večja ter se z odraščanjem in pridobivanjem samostojnosti za šolsko delo otroka postopoma manjša.«

Prva naloga staršev je zagotavljanje primernega delovnega prostora ali učnega kotička in vseh obveznih učnih pripomočkov. Otrok naj ima na voljo pisalno mizo, ki naj bo primerno osvetljena in odmaknjena od stvari, ki bi lahko zmotile njegovo pozornost (igrače, televizija). Naloga staršev je, da poskrbijo, da otroka med delom za šolo nihče ne moti. Starši naj otroku pomagajo pri organizaciji učenja tako, da skupaj oblikujejo urnik učenja in opravljanja domačih nalog. Skupaj z otrokom naj pregledajo, pri katerih predmetih ima domačo nalogo, ter načrtujejo, pri katerih predmetih bo ponovil učno snov.

Skupaj naj predvidijo potreben čas in odmore. Odmori med učenjem naj ne bodo daljši od deset minut. Takrat otrok prezrači prostor, pije, naredi nekaj počepov ali poskokov in podobno. Odmori omogočijo, da si otrok bolje zapomni učno snov, ohranja motivacijo ter sprošča napete mišice ob prisilni drži telesa. Po opravljeni nalogi naj starši skupaj z otrokom pregledajo domačo nalogo in naučeno snov. Mlajšim otrokom naj tudi pomagajo pri pregledu in pripravi šolske torbe, starejše pa na to le opomnijo.«


Samostojnost je vrlina


Starši se večkrat sprašujejo, kaj je bolje, pustiti otroka, da sam rešuje naloge, in dopustiti napake, iz katerih se tudi kaj nauči, ali pa mu ves čas stati za hrbtom in ga opozarjati na vsako napako sproti. »Najprej bi poudarila, da je domača naloga otrokova obveznost in je starši naj ne delajo namesto njega, tudi če vsebuje napake ali jo je otrok pozabil narediti. Pomembno je, da domačo nalogo otrok rešuje čim bolj samostojno. To povečuje njegovo samostojnost, vpliva na sprotno utrjevanje in zapomnitev ter zapolnjuje vrzeli v znanju.

Seveda, če otrok med reševanjem domače naloge naleti na težave, mu starši lahko pomagajo. Spodbujajo naj ga, da nalogo najprej poskusi rešiti sam. Za začetek naj mu pomagajo z dodatno razlago navodil in naj preverijo, ali jih razume. Če kljub temu potrebuje pomoč, naj ga usmerijo k iskanju odgovora v zvezku, učbeniku ali drugih virih. V pomoč so mu lahko že rešenimi primeri v zvezku ali učbeniku. Če se le da, naj mu starši ne narekujejo rešitev ali rešujejo primerov namesto njega.

Med opravljanjem domače naloge naj starši otroka učijo tudi strategije sprotnega označevanja vaj, ki mu povzročajo težave, ter vračanja na te naloge potem, ko je rešil preostale primere. Pomembno je, da otroka učijo in navajajo, da opravljeno nalogo za seboj pregleda ter da začete dejavnosti dokonča. Pohvalijo naj njegov trud in vztrajnost. Ob težavah pri reševanju nalog je pomembno, da otroka starši razumejo in mu dajejo oporo,« pojasnjuje sogovornica.

Počitnice so za počivanje

Resda so se počitnice ravnokar končale, a mimogrede bodo tukaj jesenske in zimske. V otroških očeh je ta čas namenjen izključno počivanju, starši pa pogosto zaskrbljeno razmišljajo, koliko pridobljenega znanja se bo med počitnicami, zlasti daljšimi, porazgubilo, zato otrokom nalagajo ponavljanje tudi takrat. Je to smiselno?

Tina Kolar odgovarja, da staršem svetujejo, da »otroke vsaj prvi mesec poletnih počitnic ne obremenjujejo s šolskim delom, če otroci ne želijo. Pomembno je, da imajo čas, da si odpočijejo od šole in se posvetijo dejavnostim, za katere med šolskim letom niso imeli dovolj časa. V drugi polovici avgusta, ko se začnejo priprave na novo šolsko leto z nakupom šolskih potrebščin, naj postopoma začnejo ponavljati učno snov (na primer poštevanko, deljenje, črke). Vaje naj bodo krajše, sproščene in pri mlajših otrocih skozi igro. Tudi med drugimi, vmesnimi šolskimi počitnicami je pomembno, da si otrok najprej dobro spočije.«
Galerija

Redno opravljanje domačih nalog povečuje otrokovo samostojnost, omogoča sprotno utrjevanje in zapomnitev ter zapolnjuje vrzeli v znanju. Shutterstock

"Domača naloga je otrokova obveznost in je starši naj ne delajo namesto njega," poudarja Tina Kolar, mag. specialne in rehabilitacijske pedagogike. Foto: Osebni arhiv

Zlatko Fras

dr. Zlatko Fras dr. med. spec. internist

Postavi vprašanje

Karin Sernec

asis. dr. Karin Sernec dr. med. psihiatrinja in psihoterapevtka

Postavi vprašanje

Gorazd Kalan

mag. Gorazd Kalan dr. med. spec. pediatrije

Vsi Viva strokovnjaki