SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Podjetje Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. je s podjetjem Vanema, storitve d.o.o. sklenilo pogodbo o upravljanju revije Vive, spletnega medija Viva.si in ostalih povezanih aktivnosti.

Podjetje Časnik Finance je prevzelo vsebinsko urejanje revije, trženje naročnin, trženje oglasnega prostora ter administracijo naročnikov revije Viva.

Vsi poslovni procesi v okviru prevzema upravljanja še niso v celoti zaključeni. Baze podatkov o naročnikih Vive ter drugih tiskanih in spletnih edicij, ki izhajajo pod okriljem Časnika Finance, niso poenotene. Z vidika varovanja, obdelovanja in izbrisa osebnih podatkov o naročnikih v bazah zato želimo opozoriti, da zahteva za izbris podatkov v evidenci Vive ne pomeni avtomatskega izbrisa iz vseh baz Časnika Finance in obratno.

Za vprašanja in podrobnosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov nas kontaktirajte na elektronski naslov zasebnost@finance.si.

Upravljavec spletnega portala viva.si je:

Časnik Finance, časopisno založništvo d. o. o.,

Bleiweisova cesta 30,

1000 Ljubljana, Slovenija

(v nadaljevanju: Časnik Finance).

Časnik Finance si pridružuje pravico, da različnim kategorijam uporabnikov na portalu viva.si prikazuje različno količino vsebine in omogoča različne storitve.

Prejemnik e-novic

Kot obiskovalec spletne strani viva.si se lahko naročite tudi na prejemanje vsebinskih biltenov, obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih.

Podatki, ki jih shranjujemo, so: na spletnem strežniku se shranjuje datum prijave na e- novice, elektronski naslov obiskovalca za prejemanje e-novic.

Časnik Finance se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil, jih uporabljal za namene, za katere so bili zbrani ter za lastne potrebe in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretjim osebam. Več informacij o tem najdete na povezavi Politika zasebnosti.

Registrirano uporabniško ime

Za uporabo nekaterih storitev na portalu Viva.si morate opraviti brezplačno registracijo, pri kateri boste morali izbrati uporabniško ime in geslo ter vnesti svoj elektronski naslov. Z registracijo potrjujete, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja in politiko zasebnosti. Kot uporabnik naših storitev morate poskrbeti, da so posredovani podatki točni in ažurni. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate, zahtevate njihov popravek ali izbris.

 

Časnik Finance se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil, jih uporabljal za namene, za katere so bili zbrani ter za lastne potrebe in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretjim osebam. Več informacij o tem najdete na povezavi Politika zasebnosti.

Registracija je brezplačna, z njo pa pridobite:

  • možnost sodelovanja v Forumu,
  • možnost pošiljanja vprašanj Viva strokovnjakom,
  • možnost komentiranja člankov,
  • dostave novic po elektronski pošti,
  • brezplačno prejemanje tematskih pisem urednikov.

Uporabniška imena so osebna. Vsako uporabniško ime lahko uporablja le ena (fizična) oseba. Posredovanje uporabniškega imena in gesla tretjim osebam ni dovoljeno. V primeru utemeljenega suma, da uporabniško ime uporablja več oseb, si pridružujemo pravico, da iz varnostnih razlogov zamenjamo geslo uporabnika ter omejimo oz. prekinemo uporabo na Viva.si. Novo geslo bo posredovano na elektronski naslov, ki ga je uporabnik vnesel ob registraciji oz. na elektronski naslov, ki je vezan na uporabniško ime.

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z njegovim uporabniškim računom. Predlagamo, da na javnih računalnikih ne shranjujete uporabniškega imena in gesla, ter se po zaključeni uporabi odjavite.

O vsakršni nepooblaščeni uporabi ali o utemeljenem sumu nepooblaščene uporabe vašega uporabniškega imena, ste dolžni obvestiti Časnik Finance, na elektronski naslov mailto:info@viva.si ali na telefon 01 30 91 550!

NAROČNINE

Za naročnike revije Viva veljajo splošni pogoji in politika zasebnosti podjetja Časnika Finance.

Ob sklenitvi naročniškega razmerja morate posredovati podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo naročila, to so: ime in priimek, naslov prejemnika, naziv podjetja, naslov podjetja, elektronski naslov, telefonska številka, GSM številka.

Naročnik je dolžan sporočiti vsako spremembo podatkov, ki so vezani na naročniško razmerje, na elektronski naslov mailto:info@viva.si ali na brezplačno telefonsko številko 080 15 80.

Za nedostavljene ali poškodovane izvode imate pravico do uveljavljanja stvarne napake, težavo lahko sporočite po brezplačni telefonski številki 080 15 80 ali elektronski pošti: narocnine@finance.si.

Načini plačila:

  • Račun po pošti
  • Moneta

Na leto izide 10 številk revija Viva (julija in decembra izide dvojna številka, avgusta in januarja revija ne izide). Cena revije v prosti prodaji je 3,50 EUR in vsebuje davek.

Ponudba velja za pravne in fizične osebe. Naročnine veljajo do pisnega preklica (če ni bilo ob sklenitvi naročnine določeno drugače).

ODPOVED NAROČNIŠKEGA RAZMERJA

Odpoved lahko posredujete po navadni pošti na naslov: Časnik Finance, časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: narocnine@finance.si.

Poslana odpoved se upošteva s koncem obračunanega obdobja. V izrednih primerih (smrt, stečaj) se poslana odpoved upošteva na dan začetka vašega zadnjega obračunanega obdobja.

Primer: datum začetka naročnine na vašem zadnjem računu je 11. v mesecu, to pomeni, da bo naročnina odpovedana na 11. v mesecu.

Rok za reklamacije je 8 dni od izdaje računa.

Ostali pogoji za odpoved naročnine so navedeni v rubriki  »Vračilo v 14 dneh (Odstop od pogodbe)«.

Vračilo v 14 dneh (Odstop od pogodbe)

Naročnik ima pravico, da v 14 dneh od začetka naročnine (za kar se šteje prvi prejeti izvod) podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po začetku naročnine. Odstop od pogodbe oz. nameravano vračilo je potrebno sporočiti na e-poštni naslov narocnine@finance.si. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec. Obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe se šteje za pravočasno, če je poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Edini strošek, ki bremeni naročnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila izvodov (ki se v primeru pošiljanja obračunavajo po ceniku Pošte Slovenije). Za pravočasno vrnjene izvode se štejejo, če so poslani pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Izvode je potrebno vrniti na sedež podjetja in sicer: Časnik Finance d.o.o., Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana.

V roku 14 dni od prejetja zavrnjenih izvodov, Časnik Finance izvede vračilo celotnega prejetega plačila.

Prejeta plačila se vrnejo z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil naročnik, razen, če ni dogovorjeno drugače. Naročnik zaradi vračil ne nosi stroškov. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče.

Obrazec za odstop od pogodbe izdelkov je na voljo tukaj.

Neposredno trženje

Časnik Finance lahko prejete osebne podatke svojih kupcevuporablja za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev. Navedene osebne podatke Časnik Finance hrani in obdeluje do pisnega preklica kupca. Kupec lahko kadarkoli pisno zahteva, da Časnik Finance trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Časnik Finance je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem nosi Časnik Finance.

Politika zasebnosti

V podjetju Časnik Finance d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost. Časnik Finance d.o.o. vam zagotavlja visoko raven varovanja podatkov in se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil in uporabljal samo za namene za katere so bili podatki zbrani. Več si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Ljubljana, 11. 7. 2019