Politika zasebnosti

Namen politike varstva zasebnosti je seznanitev obiskovalcev spletnega mesta http://www.viva.si/z nameni in podlago za obdelovanje njihovih osebnih podatkov ter s seznanitvijo njihovih pravic.

Z uporabo spletnega mesta http://www.viva.si/, obiskovalec potrjuje, da se strinja s to Politiko zasebnosti in piškotkov.

I. Upravljavec

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Časnik Finance, d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Podjetje Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. je s podjetjem Vanema, storitve d.o.o. sklenilo pogodbo o upravljanju revije Vive, spletnega medija Viva.si in ostalih povezanih aktivnosti. Podjetje Časnik Finance je prevzelo vsebinsko urejanje revije, trženje naročnin, trženje oglasnega prostora ter administracijo naročnikov revije Viva.

Vsi poslovni procesi v okviru prevzema upravljanja še niso v celoti zaključeni. Baze podatkov o naročnikih Vive ter drugih tiskanih in spletnih edicij, ki izhajajo pod okriljem Časnika Finance, niso poenotene. Z vidika varovanja, obdelovanja in izbrisa osebnih podatkov o naročnikih v bazah zato želimo opozoriti, da zahteva za izbris podatkov v evidenci Vive ne pomeni avtomatskega izbrisa iz vseh baz Časnika Finance in obratno.

Za vprašanja in podrobnosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov nas kontaktirajte na elektronski naslov zasebnost@finance.si.

II. Izjava upravljavca

Časnik Finance d.o.o. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in si prizadeva za najvišjo stopnjo varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri ponujanju storitev zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

Podatke varujemo v skladu z zakonodajo in svojimi notranjimi akti ter pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne posredujemo ali razkrivamo tretjim osebam. Podjetje Časnik Finance izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

III. Kategorije osebnih podatkov in namen obdelave podatkov

Naročnik na e-novice

Kot obiskovalec spletne strani http://www.viva.si/ se lahko naročite tudi na prejemanje e-novic.

Podatki, ki jih shranjujemo, so: na spletnem strežniku se shranjuje datum prijave na e- novice, elektronski naslov obiskovalca za prejemanje e-novic.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje e-novic kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o svojih pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v rubriki »Vaše pravice«.

Registrirano uporabniško ime

Za uporabo nekaterih storitev na spletnem mestu http://www.viva.si/(npr.: sodelovanje v forumu, pošiljanje vprašanj Viva strokovnjakom) morate opraviti brezplačno registracijo, pri kateri boste morali izbrati uporabniško ime in geslo ter vnesti svoj elektronski naslov. Z registracijo na spletnem mestu http://www.viva.si/ soglašate s splošnimi pogoji poslovanja in politiko zasebnosti.

Podatki, ki jih shranjujemo, so: na spletnem strežniku se shranjuje datum registracije, elektronski naslov in uporabniško ime.

Uporabniško ime je vidno pri komentarjih na forumu in poslanih vprašanjih Viva strokovnjakom.

Kot registrirani uporabnik spletne strani se lahko naročite tudi na prejemanje e-novic, obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih.

Registrirani uporabnik lahko prejme ob registraciji obvestila o uporabi spletnih storitev in po potrebi tudi sistemska obvestila o delovanju sistema, obvestila o posodobitvah storitev ter obvestila z napotki uporabe uporabniškega računa. Na ta obvestila se ni mogoče odjaviti.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje vsebinskih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v rubriki »Vaše pravice«.

Glasujoči v izboru Moj zdravnik

Kot obiskovalec spletne strani http://www.viva.si/lahko glasujete v izboru Moj zdravnik. Podatki, ki jih zbiramo so: vaš elektronski naslov, datum glasovanja (neobvezni podatki: ime, priimek, naslov, telefon).

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje trženjskih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v rubriki »Vaše pravice«.

Naročniki

Ob sklenitvi naročniškega razmerja morate posredovati podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo naročila, to so: ime in priimek, naslov prejemnika, naziv podjetja, naslov podjetja, elektronski naslov, telefonska številka, GSM številka.

Podatki, ki so zbrani ob sklenitvi naročniškega razmerja, se zbirajo z namenom opravljanja dejavnosti, to je za sklenitev naročniškega razmerja (sklenitev pogodbe). Ti podatki se hranijo in obdelujejo za pripravo ponudbe, pripravo in sklenitev pogodbe ter za izvajanje pogodbe (6.1(b) člen Uredbe o varstvu osebnih podatkov). Ker je obdelava teh podatkov nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko izvaja že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.

Časnik Finance lahko prejete osebne podatke svojih kupcev uporablja za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev. Navedene osebne podatke Časnik Finance hrani in obdeluje do pisnega preklica kupca. Kupec lahko kadarkoli pisno zahteva, da Časnik Finance trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Časnik Finance je zavezan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem nosi Časnik Finance.

Dodatne informacije o vaših pravicah so vam na voljo v rubriki »Vaše pravice«.

IV. Uporabniki podatkov

Časnik Finance lahko v okviru svoje pristojnosti vaše osebne podatke razkriva naslednjim uporabnikom podatkov:

  • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
  • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
  • FURS, druge institucije, ki imajo podlago v zakonu.

Časnik Finance kot upravljavec zbrane osebne podatke lahko posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki te podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil ter so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov.

V. Posredovanje osebnih podatkov

Časnik Finance ne posreduje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije.

Izjema so statistični podatki o obisku in uporabi spletnih mest, za katere se uporabljajo spletne platforme Google Analytics Podatki, ki jih posredujemo, so anonimizirani, tako da upravljavec analitičnega orodja ne more identificirati osebe, na katero se posredovani podatki nanašajo. Več informacij v Googlovih pogojih storitve in pravilniku zasebnosti: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ , https://policies.google.com/privacy?hl=sl

VI. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:

  • vsi podatki v zvezi s poslovnim sodelovanjem (pogodbe, naročilnice, prijave na dogodek) se hranijo še 5 let po koncu sodelovanja na podlagi sklenjene pogodbe oziroma če obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), je rok hrambe 10 let; v tem času je obdelava podatkov omejena;
  • vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do vašega preklica.

VII. Vaše pravice

Skladno z določilom 15. člena Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov imate pravico, da od nas zahtevate potrditev o tem, ali obdelujemo vaše osebne podatke ali ne. Če vaše osebne podatke obdelujemo, lahko zahtevate izpis svojih osebnih podatkov. Zagotovili vam bomo kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Obenem vam bomo posredovali tudi preostale informacije glede obdelave vaših osebnih podatkov ali ustrezne povezave na te informacije, in sicer glede namena obdelave, vrste osebnih podatkov, kdo so uporabniki vaših osebnih podatkov, oziroma kategorije uporabnikov, predvideno obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, obstoj vaše pravice, da od nas zahtevate popravek ali izbris vaših osebnih podatkov ali omejitev njihove uporabe in o obstoju pravice do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov (na primer glede obdelave za namene neposrednega trženja) ter o pravici do pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije. Če vaših osebnih podatkov nismo pridobili od vas, bomo navedli vir pridobitve vaših osebnih podatkov.Če smo pridobili vašo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, imate pravico to privolitev umakniti kadarkoli, ne da bi to za vas imelo negativne posledice. Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi svojega zakonitega interesa, imate pravico do ugovora zoper takšno obdelavo.

Glede vaše zahteve po omejitvi obdelave vaših osebnih podatkov morate upoštevati, da so lahko v določenih primerih vaše pravice omejene, kadar nad njimi prevladajo drugi ali naš zakoniti interes.

Svoj zahtevek po seznanitvi z vašimi osebni podatki, ki jih obdelujemo, oziroma zahtevek po informaciji, ali obdelujemo kakšne vaše osebne podatke, lahko pošljete v kakršnikoli obliki na enega od spodaj naštetih načinov oziroma naslovov:

  • Poštni naslov: Časnik Finance, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, Ljubljana
  • Elektronski naslov: zasebnost@finance.si

Da bi preprečili morebitne zlorabe, se bomo morali prepričati, da ste vi res oseba, za katero zahtevate informacijo o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo, in vas bomo v dvomu glede vaše prave identitete pozvali k posredovanju dodatnih podatkov ali dokazil, da ste oseba, ki je upravičena do podatkov iz zahtevka.

Vaš zahtevek bomo izpolnili čim hitreje in brez nepotrebnega odlašanja, a ne pozneje kot v mesecu dni od prejema popolnega zahtevka, skladno z določilom 12. člena Splošne uredbe (EU)

VIII. Kontakt upravljavca podatkov

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki:

VIII. Končna določila

Pridržujemo si pravico, da Politiko zasebnosti po potrebi prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

V Ljubljani, 11. 7. 2019