Ambulanta in posvetovalnica za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, Pro Bono

Aleksander Doplihar, dr. med., spec. medicine dela in Tatjana Goričar
Aleksander Doplihar, dr. med., spec. medicine dela in Tatjana Goričar (Foto: Grega Žunič)

Zdravstveno in socialno zatočišče

Ambulanto, ki so jo ustanovili Zdravstveni dom Ljubljana, Mestna občina Ljubljana ter nevladni organizaciji Župnijska Karitas Štepanja vas in Slovenska filantropija, sestavlja široka mreža prostovoljcev, ki pomagajo številnim ljudem v stiski. To je varno zatočišče za ljudi, ki iščejo zdravstveno in socialno pomoč. Po besedah medicinske sestre Tatjane Goričar, ki poskrbi za prijazen prvi stik s pacienti, v ambulanti skrbijo za približno 500 pacientov, ki največkrat prihajajo s socialnega obrobja.

Naši pacienti utegnejo biti težavni in zahtevni, vendar se ti vseeno priljubijo, in čeprav se ne zahvalijo vedno z besedo, se nam dobra dejanja vračajo.” Med njimi so izbrisani, tujci, nekdanji prosilci za azil, Romi in brezdomci.

“Zadnji dve leti v našo ambulanto prihaja tudi vse več propadlih obrtnikov, odpuščenih delavcev in delavcev, ki prihajajo iz drugih držav, a jih delodajalci ne zavarujejo,” pove Aleksander Doplihar, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa, ki vse od ustanovitve pomaga v splošni ambulanti in tudi pri njeni koordinaciji. Pričakujejo, da bo zaradi recesije takih pacientov še več. V ambulanti Pro Bono, ki so jo ustanovili leta 2002 po vzoru avstrijske ambulante, sprejemajo pomoči potrebne osebe brez zdravstvenega zavarovanja z območja Mestne občine Ljubljana, prihajajo pa tudi iz drugih občin. Ambulanta za nezavarovane osebe deluje tudi v Mariboru, še ena pa bo kmalu odprla vrata v Celju.

Široka mreža prostovoljcev

Kot pravi Tatjana Goričar, v ambulanti prostovoljno dela 39 zdravnikov prostovoljcev, skupaj z drugimi zdravstvenimi, strokovnimi in tehničnimi delavci pa je prostovoljcev približno petdeset. “Nekateri prostovoljci pomagajo že od vsega začetka. V ambulanti so redno zaposleni medicinska sestra, socialna delavka in čistilka.” Socialna delavka ponuja pomoč pri pridobivanju dokumentov za državljanstvo, dovoljenj za stalno prebivanje in osebnih dokumentov, s čimer jim pomaga, da se vrnejo v zdravstveni sistem.

V okviru ambulante Pro Bono, v kateri pomagajo tako otrokom kot odraslim, redno delujejo splošna ambulanta, socialna posvetovalnica ter posvetovalnica za nosečnice, diabetike in za otroke. Delo zdravnikov specialistov v ambulanti je določeno po potrebi. Zobozdravstvo in okulistična pomoč sta urejena v okviru Zdravstvenega doma Ljubljana, pri specifičnih laboratorijskih preiskavah jim pomagata tudi zasebni laboratorij in Zavod za transfuzijsko medicino RS. Zaradi specifične problematike posameznih pacientov se povezujejo tudi z različnimi zunanjimi ustanovami. Ambulanta ima tudi kopalnico, v kateri paciente umijejo, uredijo in preoblečejo, da lahko dostojno nadaljujejo zdravstveni postopek.

Lahko bi bilo drugače

Dr. Doplihar z obžalovanjem ugotavlja, da z ministrstvom za zdravje in vlado niso v dobrih odnosih. V sedmih letih jih ni obiskal niti en predstavnik. Opozarja tudi na neustrezen odnos Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje (ZPIZ).

Predstavniki ZZZS nas imenujejo tujek v sistemu. Če smo mi tujek, to pomeni, da jim vzbujamo slabo vest, saj delamo to, kar bi pravzaprav moral delati bodisi ZZZS bodisi ministrstvo za zdravje – skrbeti za svoje državljane. Mnogi od njih se v zdajšnjem položaju niso znašli po lastni volji, marveč zaradi ukrepov države. Na tem mestu je treba omeniti izbrisane, ki jih je še vedno zelo veliko. Tudi nekateri brezposelni so bili nekoč zaposleni, tudi oni so vplačevali prispevke v zdravstveni in invalidsko-pokojninski sklad, vendar od tega nimajo nobene koristi. ZPIZ in ZZZS bi jim morala omogočiti, da v obdobju nezaposlenosti koristijo denar, ki so ga vplačali, da bi ostali zdravstveno zavarovani ter da bi lahko prišli do potrebnih pregledov in preiskav za ugotavljanje delazmožnosti, ki jih je treba predložiti invalidski komisiji.

”Ambulanta je nastala kot kratkotrajen projekt, s katerim so hoteli rešiti trenutno stanje, ki pa se ni spremenilo. Edina možnost za ureditev stanja je, da se uredi splošno zdravstveno zavarovanje, kakor je bilo včasih, za vse državljane in prebivalce Slovenije. Le tako lahko zagotovimo z ustavo zagotovljeno socialno in zdravstveno varnost,” razmišlja dr. Doplihar.

Pomoč je dobrodošla

Dr. Doplihar in Tatjana Goričar sta vesela vse večje prepoznavnosti ambulante ter pomoči vseh prostovoljcev in ljudi dobrega srca. Odprtih rok sprejmejo vsa uporabna zdravila in oblačila. Ker so njihove potrebe večje od finančne pomoči, ki jo po pogodbi dobivajo od soustanoviteljev ambulante, upajo tudi na pomoč dobrotnikov, ki bi jim pomagali z donacijami, s katerimi bi lahko dodatno pomagali svojim pacientom.

V dogovoru z Zdravstvenim domom Ljubljana, ki je nosilec dejavnosti, ambulanta deluje na Mislejevi 3 (Savsko naselje). 
Katja Arko Kampuš

Katja Arko Kampuš dr.dent.med. spec. ortodont

Postavi vprašanje

Roman Paškulin

dr. Roman Paškulin dr. med. terapevt medicinske hipnoze


Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki