Znanstveniki in zdravniki za regulacijo konoplje

Čas za konec prepovedi

Veliko strokovnjakov se je že distanciralo od izgubljene »vojne proti konoplji« in podpirajo reformo, ki temelji na znanosti, dokazih, javnem zdravju in človekovih pravicah. Za vse to se zavzema Deklaracija o načelih za regulacijo konoplje v Sloveniji, ki jo je podpisalo skoraj 100 uglednih slovenskih strokovnjakov, zdravnikov in drugih doktorjev znanosti.

Prof. Lev Kreft, dr. Damjan Osredkar, predstojnik kliničnega oddelka za otroško nevrologijo na Pediatrični kliniki, prim. Evita Leskovšek, prof. Gabi Čačinovič Vogrinčič, revmatologinja prim. Mojca Kos-Golja, dr. Peter Čeferin, Ivica Flis Smaka, Moja zdravnica 2017, dr. Marjan Premik, prof. Maca Jogan, prof. Renata Salecl, Manca Košir in številni drugi so prepričani, da se Slovenija mora pridružiti številnim državam po svetu, ki zakonsko omogočajo zdravljenje s konopljo in njeno uporabo dekriminizirajo.

Predstavniki Mednarodnega inštituta za kanabinoide ICANNA in Zdravnikov za regulacijo konoplje (DFCR) so 14. marca Deklaracijo predali v državni zbor Republike Slovenije in oblasti pozvali k čim prejšnji pripravi ustrezne pravne podlage, ki bo omogočila zdravljenje s konopljo kot zdravilom ter pridelavo in predelavo konoplje v medicinske namene. Čas je, da se od prepovedi usmerimo k regulaciji, sporočajo ugledni znanstveniki in podjetniki, ki v konoplji prepoznavajo veliko večjo potencialno korist kot tveganje.

Od prepovedi k nadzoru, utemeljenem na dokazih

Deklaracija izraža strokovna stališča do določenih vprašanj na področju nadzora nad konopljo in lahko predstavlja eno od možnih usmeritev za nadaljnje ukrepe. Deklaracija je v prvi vrsti zasnovana na temeljnih načelih slovenske ustave in podpira njene temeljne vrednote, ki so spoštovanje človekove svobode, demokracije, enakosti, solidarnosti, pravne države ter človekovih pravic in dostojanstva, pravi Dušan Nolimal, dr. med., član strokovnega odbora inštituta ICANNA. Prav tako je deklaracija podprta s strokovnimi viri in referencami.

Njen namen je podpreti ustrezno regulacijo konoplje za zdravstvene namene, preventivno vzgojo s poudarkom na mladoletnih ter regulacijo za odrasle ter pri tem zaščititi in varovati javno zdravje, zagotoviti visoko raven varnosti vsega prebivalstva ter vzpostaviti uravnotežen, celosten in na dokazih utemeljen pristop k nadzoru nad rabo konoplje, razlaga sogovornik.

V korist javnega zdravja

Deklaracija temelji tudi na smernicah uglednega Svetovnega odbora za politiko drog, Mednarodnega konzorcija za politiko na področju drog ter Deklaracije mednarodne organizacije zdravnikov za regulacijo konoplje, ki opozarjajo na neučinkovitost in škodljivost politike prepovedi konoplje. Izhaja iz dosežkov uvajanja medicinske konoplje v svetu, upošteva rezultate rednih in celovitih ocen trenutnih razmer na tem področju ter obenem priznava potrebo po proaktivnem odzivanju na razvoj dogodkov in izzive pri nas, pojasnjuje Nolimal.

V Sloveniji je do nedavnega prevladovalo prepričanje, da na področju konoplje večje spremembe niso več možne, dokler tega ne določijo mednarodne konvencije. Te so organizirane okoli dveh temeljnih imperativov. Prvi je po naravi restriktiven z namenom omejevanja dostopa do konoplje in drugih nadzorovanih drog, preprečevanja njihove proizvodnje, distribucije in posedovanje za rekreacijo in zabavo. Drugi vse to omogoča z namenom, da so zaradi nadzora droge na voljo v zdravstvene in znanstvene namene. Umetnost dobrega nadzora nad drogami v okviru teh principov in drugih parametrov, ki so določeni s konvencijami, je ključ do ustreznega ravnovesja med tema dvema ciljema.

Do nedavnega je imel v večini držav prednost restriktivni in represivni pol, tudi na račun omogočanja rabe nekaterih nujno potrebnih zdravil, ki so lahko tudi droge. Novejše strokovne in politične razprave, v katerih imajo pomembno mesto civilna družba in nevladne organizacije ter vse številčnejši strokovnjaki, ki so podprli Deklaracijo, vse bolj poudarjajo, da je treba spremeniti ravnovesje sistema v korist javnega zdravja, je prepričan sogovornik.