Zdravnice in zdravniki o konoplji kot zdravilu

Konoplja je zdravilna rastlina po mnenju dobre polovice sodelujočih zdravnikov (54 odstotkov), od tega se jih s to trditvijo popolno strinja 24 odstotkov.
Konoplja je zdravilna rastlina po mnenju dobre polovice sodelujočih zdravnikov (54 odstotkov), od tega se jih s to trditvijo popolno strinja 24 odstotkov.

Večina za legalizacijo konoplje pod nadzorom

»Vem, da premalo vem,« je iskrena izjava anonimne zdravnice ali zdravnika v Vivini anketi, ki zelo dobro povzema stanje in odnos slovenskih zdravnikov do zdravljenja s konopljo oziroma kanabinoidi iz nje. Odnos oziroma stališče javnosti do uporabe konoplje v namene zdravljenja smo predstavili v prejšnji, junijski številki, tokrat pa objavljamo mnenje slovenskih zdravnikov.

K izpolnitvi vprašalnika smo povabili skupno okoli sto zdravnikov in zdravnic Vivine zdravniške linije ter izbrane dobitnike priznanja Moj zdravnik. Odzvalo se jih je 33, od tega 22 zdravnic in 11 zdravnikov. Objavljamo najbolj zanimive rezultate ankete, ki jih je na naslednjih straneh komentiral prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med., z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ob tem je zapisal še: »Čestitke za izvedbo zelo uporabne ankete, ki mi je pomagala pri pisanju prispevka in bo lahko koristila tudi pri nadaljnjem ozaveščanju strokovne in laične javnosti. Naredili ste tisto, na kar se na NIJZ že predolgo pripravljamo.«

Da je konoplja škodljiva, je prepričanih devet odstotkov, skoraj polovica pa se jih glede tega ni želela izjasniti. Da temu ni tako, je menilo skoraj 22 odstotkov, nadaljnjih 22 odstotkov pa se jih s to trditvijo nikakor ne strinja. S trditvijo, da je konoplja enako škodljiva kot alkohol in tobak, soglaša slaba tretjina, od tega je o tem trdno prepričanih dvanajst odstotkov zdravnikov. S tem se ne strinja 42 odstotkov zdravnikov, 27,3 odstotki so trdno prepričani, da ni tako.

Konoplja je zdravilna rastlina po mnenju dobre polovice sodelujočih zdravnikov (54 odstotkov), od tega se jih s to trditvijo popolno strinja 24 odstotkov. 37,5 odstotka se glede tega ni želelo oziroma hotelo izjasniti, devet odstotkov pa v to ne verjame. Podobno je bilo med zdravniki in zdravnicami največ tistih, ki se niso mogli ali želeli odločiti glede vprašanja, ali je zdravilnost konoplje večja kot škodljivost (skoraj 44 odstotkov). O tem je trdno prepričanih le 18 odstotkov, skoraj 16 odstotkov pa se jih s tem absolutno ne strinja.

Da dobro poznajo zdravilne prednosti konoplje, sta menila le dva od 33 zdravnikov, tretjina o tem nima mnenja, velika večina pa je priznala, da temu ni tako, (skoraj 65 odstotkov). Da bi bilo dobro, če bi te prednost bolje poznali, se je strinjala velika večina, skupno skoraj 85 odstotkov zdravnikov in zdravnic.

Dvanajst odstotkov se jih v nobenem primeru ne bi poskusilo zdraviti s konopljo, a je na drugi strani kar 64 odstotkov takih, ki bi jo poskusili kot metodo zdravljenja, če bi imeli potrebo. Približno tolikšen odstotek (67 odstotkov) jih meni, da bi Slovenija morala slediti drugim državam, ki konopljo uvajajo kot enega izmed načinov zdravljenja.

Da bi bilo to mogoče, je nujno potrebno sprostiti omejitve obravnave konoplje oziroma njeno prepoved. Legalizacijo konoplje za zdravljenje in pod strokovnim nadzorom bi podprlo 72 odstotkov zdravnikov v anketi, nasprotovalo pa bi jih 15 odstotkov. Zanimiv in zgovoren je podatek, da skoraj 35 odstotkov zdravnikov ni vedelo, da je recept za sintetične kanabinoide mogoče predpisati že zdaj.

Soodločanje bolnika!

»Menim, da bi bilo zaradi vse več znanstvenih dokazov o zdravilnih lastnostih konoplje in njenega pozitivnega vpliva na zdravje posameznikov zaželeno dati tej zdravilni rastlini malce več priložnosti, kot jo ima zdaj v Sloveniji. V »demokratični« državi bi posameznik moral imeti več pravic pri odločanju o tem, s čim in na kakšen način se želi zdraviti v primeru bolezni. Tovrstno omejevanje uporabe zdravilnih rastlin, pri katerih je dokazan pozitiven vpliv na zdravje, leta 2016 ni več spodoben,« je bilo še eno mnenje iz zdravniških krogov, ki jasno kaže, da je napočil čas za novo poglavje tisočletne zgodbe o človeku, zdravju in konoplji.

V Gallupovi raziskavi je leta 2014 več kot polovica Američanov (51 odstotkov) podprla legalizacijo konoplje, pri čemer so temu najbolj naklonjeni ob vzhodni in zahodni obali. V raziskavi, ki jo je portal Medscape izvedel leta 2015 med ameriškimi zdravniki, pa se je pokazalo, da jih okoli 70 odstotkov prepoznava medicinsko učinkovitost kanabisa, čeprav jih je v ta namen uporabil zgolj odstotek med njimi. Ameriški zdravniki, ki so kadar koli poskusili kanabis, jih 59 odstotkov podpira popolno odpravo prohibicije, 20 odstotkov pa legalizacijo izključno za medicinske namene. Celo med zdravniki, ki niso nikoli poskusili konoplje, jih 51 odstotkov podpira nekakšno obliko legalizacije (23 odstotkov jih je za popolno in 28 odstotkov za legalizacijo v medicinske namene).